TG Dapper Transformer [2.5]

Transformer [2.5]

EEN NIEUWE INSTALLATIE

Op basis van het geslaagde TRANSFORMER-concept uit 2010 worden in deze nieuwe installatie verbeelding en zintuigen andermaal geprikkeld en op de proef gesteld. In de menshoge kijkdoos ontvouwt zich boven en tussen de hoofden van de toeschouwers een hallucinair kijklandschap. Zonder woorden, zonder verhaal, maar met herkenbare symboliek in klank en beeld waaruit ieder voor zich een boodschap of helemaal niets mag destilleren. Met verbazing, verwondering of een glimlach.

TRANSFORMER [2.5] werd op het theaterfestival HEIMLAND 2019 voor het eerst gepresenteerd [try-out].

lees hier een artikel in de Tubantia

klik hier voor een korte video-impressie

meer info volgt

______________________________________________________________________________________

TRANSFORMER [2.5]; A NEW INSTALLATION!

Based on the successful TRANSFORMER concept from 2010. In this new installation, imagination and senses are once again stimulated and put to the test. In the human-high viewing box, above and between the heads of the spectators, a hallucinatory landscape is unfolding. Without words, without a story, but with recognizable symbolism in sound and images from which everyone is allowed to distilling a message or nothing at all. With amazement, wonder or a smile.

TRANSFORMER [2.5] was first presented at the Theatre Festival HEIMLAND 2019 [try-out].

click here for a short video impression

more info follows

 

TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND (foto: Rob Baas)
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND (foto: Rob Baas)
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND (foto: Rob Baas)
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND (foto: Rob Baas)
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND
TG Dapper Transformer [2.5] try-out HEIMLAND
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress
TG Dapper Transformer [2.5] work in progress