Lippenkloof door TG Dapper 1994

Lippenkloof 1994

Vallend doek in een onwaarschijnlijke werkelijkheid.

Lippenkloof geeft het beeld van een ogenschijnlijk alledaagse tragedie. Over de liefde en de dood. Is het een onontkoombaar lot dat ons treft met alle verdriet en machteloosheid van dien? Of is het een bewuste keuze die het bestaan ingrijpend beïnvloedt of zelfs vemoordt? Is vergeving dan nog rechtvaardig?

Lippenkloof gaat over onvrijwillige en vrijwillige straf ten gevolge van een onherroepelijke daad. Komt er nog een kans het goed te maken? De realiteit duldt geen sprookjes... En toch biedt fictie troost en berusting.

Lippenkloof is een filmische voorstelling van een onwaarschijnlijke werkelijkheid. De intrigerende versmelting van twee werelden tegelijk op het toneel kruipt via de open mond in het hart van de toeschouwer. De toeschouwer wiens 'wishful thinking' in de verbeelding tastbaar wordt.

Idee/vormgeving/regie: Gertjan Kleinmeijer
Spel: Marcel Bulten, Mariëlle Evers, Rea Haalboom, Pieter-Jan Landsheer, Marianne Meijer, Géke Straatman
Kostuums: Wilma Gremmer
Grime: Rea Haalboom
Lichtadvies: Keesjan Blei,
Toneelassistentie: Koos-Jan Kleinmeijer, Peter Dijkstra
Geluid: Huub van der Pluijm

 

Lippenkloof Toneelgroep Dapper
Lippenkloof Toneelgroep Dapper
Lippenkloof Toneelgroep Dapper
Lippenkloof Toneelgroep Dapper
Lippenkloof Toneelgroep Dapper
Lippenkloof Toneelgroep Dapper
Lippenkloof Toneelgroep Dapper
Lippenkloof Toneelgroep Dapper
Lippenkloof Toneelgroep Dapper