TG Dapper

TG Dapper in 2024

english

TG Dapper biedt momenteel vijf installatie-voorstellingen aan. Elk met een eigenzinnige inhoud en vorm als opvallende aanvulling op het bestaande aanbod van korte, beeldende performances.

Vijf opvallende voorstellingen cq installaties die door een originele vormgeving, vernuftige technieken en een subtiele afwisseling van humor en ernst verrassen, inspireren en verstrooien. Zonder woorden wordt met tastbare beeldpoëzie de verbeelding aangesproken en via alle zintuiglijke waarnemingen de verwondering bediend. En zo prikkelend als de performance, zo spannend is het beeld. Dat is dubbel nuttig en dubbel feest.

Dapperproducties zijn toegankelijk en bestemd voor een breed gevarieerd publiek en tot wederzijds genoegen ingezet bij:

 • (theater)festivals
 • (thema)evenementen
 • kunstroutes
 • wijk/buurtprojecten
 • (besloten) feesten; particulieren en bedrijven
 • educatieve instellingen
 • speciale openingen

De voorstellingen/installaties in 2024:

de Vergeten Danseres een curieuze kijkkist-installatie

TRANSILO  een betoverende kijkdoos-installatie (alleen voor meerdaagse evenementen)

KLOEK  een pure, interactieve installatie-performance

CALEIDOSCOOP   waarbij de toeschouwer zijn eigen performer is en elke omgeving een ander decor

CARNIVAL   een lichtvoetige mix van nostalgie, abstractie en humor

 


TG Dapper currently offers five performances. Each with a quirky content and form as a welcome addition to the existing range of short, visual performances. Four striking performances which are surprising, inspiring and diverting by their original design and ingenious techniques.

The exciting ‘image-poetry’ (without spoken words!) will address the imagination through all the sensory perceptions.

A revealing feast for the mind and eyes!

Performances of TG Dapper are suitable for a diverse audience and for mutual pleasure performed at:

 • (theatre) festivals
 • (theme) events
 • (selective) parties
 • educational institutions
 • special openings and celebrations
 • street- & art fairs

The performances in 2024:

the Forgotten Dancer a new curious viewing box installation

TRANSILO endless views in a 360⁰ diorama box (Intended for multi-day festivals!)

KLOEK  a pure, interactive installation performance

CARNIVAL   a graceful mix of nostalgia, abstraction and humour

CALEIDOSCOOP   every visitor is its own performer and each environment another scene