Carnival TG Dapper

Carnival

english

animaux du monde

Een rondreizend dierenkabinet. De directeur presenteert routineus zijn verzameling exotische beesten aan het publiek.Hij weet niet dat de tamme wezens broeden op een uitbraak om de sleur te doorbreken en het leven wat kleurrijker te maken.

Carnival doemt op als een geheimzinnig werktuig en ontpopt zich als een absurdistisch wagensprookje.
In en om de schilderachtige handkar wordt een hilarisch beeldverhaal uitgerold waarin de loop der dingen een prachtige wending neemt.

Herkenbare symboliek, oogstrelende constructies en kostuums, vernuftige technieken en vette geluidseffecten zorgen voor een meeslepend schouwspel.

De gelaagde mix van nostalgie, abstractie en humor hebben geleid tot een heerlijke performance die zowel theaterliefhebbers als blanco passanten verbaast, vermaakt en ontroert. Van jong tot oud.

Tenslotte het meest belangrijke effect: Carnival bezorgt vele toeschouwers een blij gemoed! Bij de een met het beeld, bij de ander met de inhoud, bij de meesten met het verrassende van beide.

“Wat heerlijk dat dit gemaakt wordt!” (reactie uit publiek)

zie foto's of video voor een impressie


Carnival: Animals of the world.

A small animal circus. The director proudly presents his collection of exotic animals to the public. In the meantime the tame creatures breed on an outbreak to make life more colourful...

Carnival emerges as a secretive tool and evolves into an 'absurd' fairy tale. In and around the picturesque handcart, a hilarious story is rolled out in which the course of things takes a beautiful turn.

Recognizable symbolism, eye-pleasing handicraft constructions and costumes, ingenious techniques and sensational sound effects provide a compelling spectacle. The layered mix of nostalgia, abstraction and humour ensures a inspiring performance for an audience of all ages.

Finally, the most important effect: Carnival provides many spectators with a happy mood with the images or the content, but most of all with the surprise of both.

 "How awesome they made this!" (response from the audience)

see photo's or video

meer informatie/for more information please contact

Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper
Carnival TG Dapper [foto Peter Rommers]
Carnival TG Dapper [foto Peter Rommers]
Carnival TG Dapper [foto Peter Rommers]
Carnival TG Dapper [foto Jörn Hannemann 2018]
Carnival TG Dapper [foto Jörn Hannemann 2018]
Carnival TG Dapper [foto Jörn Hannemann 2018]