TG Dapper

de Vergeten Danseres

Een nieuwe kijkkist-installatie.

Op een kermisachtige tentwagen staat een grote, houten kist. De geheimzinnige ‘putkist’ maakt nieuwsgierig. Omhoog geklommen, kijkend over de randen, komt in de kist een kort, ingetogen schouwspel in beweging. Beetje vervreemdend, misschien wel ontroerend. Curieus in elk geval.

‘De Vergeten Danseres’ is een poëtisch 'tableau vivant' waarbij in vergetelheid geraakte schoonheid een moment tot leven komt. Een speciale gewaarwording. Om nooit te vergeten…

In de nazomer van 2023 zullen de eerste try-outs van deze theatrale installatie te zien zijn.

____________________

the Forgotten Dancer

A new viewing box installation.

In the middle of a small carnival trailer is a large, wooden box situated. The mysterious 'pit chest' makes one curious. Climbing up the stairs, looking over the edges, a short, subdued spectacle comes into motion inside an ancient living room. Slightly alienating, perhaps touching. Curious in any case.

'The Forgotten Dancer' is an ongoing poetic 'tableau vivant' where forgotten beauty comes alive for a moment. A delicate, as well exciting sensation for all senses and the mind. Never to be forgotten...

 

TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
TG Dapper de Vergeten Danseres
[maquette]
[maquette]
[maquette]