TG Dapper TRANSILO

TRANSILO

TRANSILO

hallucinair beeld- en klanklandschap in een 360⁰-kijkdoos

Op basis van het geslaagde TRANSFORMER-concept uit 2010 worden in deze nieuwe ‘droominstallatie’ alle zintuigen andermaal geprikkeld en de verbeelding aangesproken.

Binnen in een menshoge, driedimensionale kijkdoos ontvouwt zich boven en tussen de hoofden van de toeschouwers een hallucinaire belevingswereld.

In tuigjes gehangen poppen zweven als nimfen in een abstract bomenlandschap en proberen de blikken van het publiek onder hen te vangen. Alles en iedereen oneindig reflecterend in de gebroken spiegels rondom. Een indringende soundscape versterkt de vervreemdende atmosfeer. Even dromerig als hilarisch. Even opwindend als rustgevend.

TRANSILO is een wonderlijk kleinspektakel. Kunstzinnige en ambachtelijke vormgeving in combinatie met vernuftig toegepaste lowtech middelen creëren een fascinerend schouwspel. Zonder tekst of verhaal, maar met een herkenbare symboliek in vorm en inhoud waaruit ieder voor zich een eigen boodschap of betekenis mag destilleren. Of juist helemaal niets. Genieten van het moment en dat meenemen naar huis.

TRANSILO is een non-stop inloop-installatie (3 minuten-loop). Grotendeels vervaardigd uit hergebruikte en herbruikbare materialen. Geschikt voor iedereen vanaf circa 8 jaar. TRANSILO is alleen bestemd voor meerdaagse evenementen.

TRANSILO werd (met de werktitel 'TRANSFORMER 2.5') op het theaterfestival HEIMLAND 2019 voor het eerst gepresenteerd [try-out] en in 2022 op Festival Hoogte 80 te Arnhem.

lees hier een artikel in de Tubantia

klik hier voor een korte video-impressie

______________________________________________________________________________________

TRANSILO

Based on the successful TRANSFORMER concept from 2010. In this new installation, imagination and senses are once again stimulated and put to the test. In the human-high viewing box, above and between the heads of the spectators, a hallucinatory landscape is unfolding. Without words, without a story, but with recognizable symbolism in the images from which everyone is allowed to distilling a message or nothing at all. With amazement, wonder or a smile.

TRANSILO was first presented at the Theatre Festival HEIMLAND 2019 [try-out] and at the Festival Hoogte 80, Arnhem in 2022.

click here for a short video impression

 

TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND (foto: Rob Baas)
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND (foto: Rob Baas)
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND (foto: Rob Baas)
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND (foto: Rob Baas)
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND
TG Dapper TRANSILO
TG Dapper TRANSILO
TG Dapper TRANSILO
TG Dapper TRANSILO
TG Dapper TRANSILO
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND
TG Dapper TRANSILO detail
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND
TG Dapper TRANSILO try-out HEIMLAND
TG Dapper TRANSILO
TG Dapper TRANSILO work in progress
TG Dapper TRANSILO work in progress
TG Dapper TRANSILO work in progress
TG Dapper TRANSILO work in progress
TG Dapper TRANSILO work in progress
TG Dapper TRANSILO work in progress
TG Dapper TRANSILO work in progress
TG Dapper TRANSILO work in progress
TG Dapper TRANSILO work in progress