Vrouw Holle Toneelgroep Dapper 2000

Vrouw Holle 2000

Het geheim van een witte kerst; een wintersprookje in schemerland.

Sprookjes zijn zo oud als de wegen naar Athene en Rome. Sterker, de oorsprong van veel hedendaagse sprookjes ligt in de Griekse en Romeinse oudheid. Door de eeuwen heen zwierven mythen, legenden en sagen over de wereld. Deze ontwikkelden zich tot (volks-)verhalen en kregen de noemer 'sprookjes'.

In het Westen werden vele verzameld en geromantiseerd op schrift gesteld door onder andere Charles Perrault, de gebroeders Grimm en Hans Christiaan Andersen. Deze bewerkingen rekent men gewoonlijk tot de klassiekers. Niettemin kan in het algemeen gesteld worden dat de onderliggende boodschap van alle sprookjes tijdloos is.

Vooropgesteld dat de symboliek juist en zuiver is weergegeven, spreken sprookjes de taal der 'eeuwige waarheid': Het 'kwade' moet bestreden worden om uiteindelijk het 'goede' te laten zegevieren. Zo kan het sprookje als allegorie voor zowel kinderen als volwassenen de invulling van een wensdroom zijn.

Vrouw Holle is een oud, vermaard sprookje. Wereldwijd zijn naar schatting zo'n vijfhonderd varianten van Vrouw Holle opgetekend. De meeste in Scandinavië en Rusland. Maar ook in Zuid-Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, India, China en Japan komt dit sprookje in verschillende gedaanten voor. In Nederland is de uit Duitsland overgewaaide versie van Wilhelm Grimm het meest bekend.

Dappers' Vrouw Holle was een eigen bewerking voor toneel, met de Grimm-versie als uitgangspunt. Ook hierin werd het verhaal verteld van twee zussen: een goedaardige en een kwaadaardige. De eerste gaat gebukt onder het getreiter van de laatste. De kwade geeft haar toegewijde zusje onuitvoerbare opdrachten. Op een dag, kerst nadert, moet het arme meisje zelfs voor sneeuw zorgen. Door een samenloop van omstandigheden komt de goede zus via de waterput in een andere wereld terecht.

Maar ook daar loert het gevaar en regeert het duister. Haar moed wordt op de proef gesteld. Kan zij de wonderlijke bewoners terzijde staan in de strijd en is het werkelijk noodzakelijk Vrouw Holle te helpen om thuis 'een witte kerst' te kunnen beleven…

TG Dapper koos er voor Vrouw Holle niet als personage op te voeren. In deze bewerking vertolkte zij in abstracte vorm de symbolische rol zoals zij die in alle versies vertegenwoordigt. Een sleutelrol voor de openbaring van een ondergesneeuwd geheim…

Script /regie Gertjan Kleinmeijer, Anouk Schouten
Spel Martine Bastmeijer, Welmoed Bruinsma, Patrick van Doeveren, Hanneke Hoekstra, Sandra van Lier, Skadi van Paasschen, Luud van Rutten, Frederieke Scheer, Akkie Smits
Kostuumontwerp Winnie Jolink
Kostuumrealisatie Winnie Jolink, Harmke Steur
Decorontwerp Gertjan Kleinmeijer, Gerben van der Woude
Decorrealisatie Gertjan Kleinmeijer, Huub van der Pluijm, Gerben van der Woude
Grime Margo van Asten, Winnie Jolink, Sabine Kok, Corine Matthijsen
Licht Pien Floor, Erik Pol
Geluid Gertjan Kleinmeijer
Technische ondersteuning Keesjan Blei, Koos-Jan Kleinmeijer, Huub van der Pluijm
Catering Henk Hof, Riek van der Vlag

Productie Toneelgroep Dapper

 

Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper
Vrouw Holle - Toneelgroep Dapper